Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Quảng Trị
(TBTCO)- Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị Bùi Thanh San cho biết, 2 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách tăng 251% so với cùng kỳ năm trước.
Móng Cái
(TBTCO) - Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp vừa chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu thuế đạt gần 1.158 tỷ đồng, đạt gần 10% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.
Vân Phong
(TBTCO) - Tiếp nối thành công của năm 2020, Cục Hải quan Khánh Hòa đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt 3.350 tỷ đồng được giao năm 2021.
MóngCais
(TBTCO) - Tháng 1/2021, Cục Hải quan Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó thu thuế đạt 929,8 tỷ đồng.
Hải quan
(TBTCO)- Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 249/QĐ-TCHQ về Kế hoạch tuyên truyền năm 2021, kịp thời thông tin chính sách, pháp luật của Nhà nước về hải quan, những kết quả công tác nối bật của ngành, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước.
Đồng Nai
(TBTCO) - Trong tháng 1/2021, toàn ngành Hải quan đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, đảm bảo làm thủ tục thông thoáng cho lượng hàng hóa ước đạt hơn 54 tỷ USD, thu ngân sách đạt 30.298 tỷ đồng.
Cầu Treo
(TBTCO) - Năm 2021, Cục Hải quan Hà Tĩnh được giao dự toán thu NSNN là 5.180 tỷ đồng, chiếm gần 50% dự toán thu được giao của cả tỉnh. Để triển khai nhiệm vụ thu, đơn vị đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm bao gồm 16 nội dung lớn với 38 nhóm nhiệm vụ cụ thể.
Hải quan
(TBTCO) - Theo số liệu chốt đến 24 giờ ngày 31/12/2020, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của ngành Hải quan đạt 317.090 tỷ đồng, đạt 93,8% dự toán được giao.
nguyễn văn cẩn
(TBTCO) - Tại hội nghị trực tuyến về quyết toán ngân sách sáng 31/12, ở điểm cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, ước thực hiện cả năm thu thuế xuất nhập khẩu đạt 316.000 tỷ đồng, bằng 93,49% dự toán. Kết quả trên là nỗ lực rất lớn của toàn ngành Hải quan trong khó khăn.