Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuốc lá nguyên liệu
thuoc la
(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Công thương, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn.
thuốc lá nguyên liệu
(TBTCO) - Đây là quy định trong thông tư số 49/2014/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015.
(TBTCO) - Đó là số liệu nêu trong Thông tư số 33/2013/TT-BCT vừa được Bộ Công Thương ban hành, quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014.