Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuốc nội
sản xuat thuoc
(TBTCO) - Từ bác sĩ kê đơn đến người bệnh đều có tâm lý "sính" thuốc ngoại. Doanh nghiệp làm ra thuốc tốt nhưng chưa biết quảng bá, tuyên truyền để thuốc đến tay người bệnh. Chính vì vậy khiến cho thuốc Việt lép vế trên sân nhà.
giá thuốc tăng do tỷ giá
(TBTCO) - Trong tuần đầu của tháng, giá nhập khẩu một số loại thuốc có biến động, trong đó đáng chú ý là gần 70% số lượng mặt hàng nhập khẩu từ Pháp có giá thay đổi tăng/giảm. Nguyên nhân, giá một số thuốc tăng nhẹ do giá nhập khẩu tăng và áp lực tăng tỷ giá VNĐ/USD.
(TBTCO) - Dự báo nửa cuối tháng 6/2013, giá thuốc nội và ngoại cơ bản ổn định.