Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thương bệnh binh
uống nước nhớ nguồn
(TBTCO) - Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc chăm sóc thương binh, bệnh binh là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.
công đoàn bộ tài chính
(TBTCO) - Tiếp nối các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2016), ngày 13/7, đoàn công tác Công đoàn Bộ Tài chính đến thăm, tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.
thuong binh
(TBTCO) - Theo quy định mới của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.220.000 đồng lên 1.318.000 đồng.