Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thương hiệu gạo
Lúa gạo
(TBTCO) - Hiện nay Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn tham gia vào hệ thống thương mại gạo, nhưng việc sử dụng thương hiệu trên thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu (XK) còn rất hạn chế.
lúa gạo
(TBTCO) - Trong trung hạn, mức độ cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gạo có khuynh hướng tăng, do đó Việt Nam cần có chiến lược đầu tư nghiên cứu phát triển loại gạo chất lượng cao, có thương hiệu để tạo vị thế trên thị trường.