Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thương hiệu gạo Việt Nam
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - Năm 1989, Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu gạo, chấm dứt thời kỳ thiếu gạo và chuyển sang xuất khẩu. Trải qua hơn 30 năm, đến nay, hạt gạo Việt Nam có mặt ở hơn 150 nước/vùng lãnh thổ, trở thành 1 trong 3 nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới.
Lúa gạo
(TBTCO) - Hiện nay Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn tham gia vào hệ thống thương mại gạo, nhưng việc sử dụng thương hiệu trên thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu (XK) còn rất hạn chế.