Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thương hiệu riêng
xuat khau
(TBTCO) - Tuy Việt Nam đã là quốc gia có “tên tuổi” trong bản đồ xuất khẩu thế giới đối với một số mặt như cà phê, gạo, hạt tiêu, tôm, cá tra, dệt may... nhưng chúng ta vẫn thiếu những mặt hàng xuất khẩu xây dựng được thương hiệu riêng để khẳng định vị thế cạnh tranh bền vững trên trường quốc tế.