Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thương lượng tập thể
luong
(TBTCO) - Để lương tối thiểu có hiệu quả trong việc xác lập mức sàn bảo vệ người lao động ở dưới đáy của thang lương song vẫn đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, lương tối thiểu nên được xác lập dựa trên bằng chứng về tình hình kinh tế và thị trường lao động.
đình công
(TBTCO) - Tính từ năm 2013 đến hết tháng 6/2016, cả nước xảy ra hơn 1.000 cuộc đình công, nhưng tất cả đều diễn ra không tuân theo như quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Các cuộc đình công tập trung chủ yếu ở những ngành có đông lao động như dệt may, da giày, điện tử…
thuong luong tap the
(TBTCO) - Thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp mở ra cơ hội mới cho người lao động và chủ sử dụng lao động.
cam ket ilo
(TBTCO) - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa có thông cáo hoan nghênh cam kết của Chính phủ đối với việc tôn trọng, thúc đẩy và thực thi các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của ILO theo tuyên bố ngày 20/11/2015.