Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thương mại công bằng
chứng nhận TMCB
(TBTCO)- Thương mại công bằng (TMCB) là một chứng nhận quốc tế quan trọng và các nông sản xuất khẩu cần có chứng nhận này. Đặc biệt, từ năm 2015 – 2020 trở đi, nông sản xuất khẩu đều đòi hỏi phải được chứng nhận TMCB, tuy nhiên các DN Việt vẫn rất mơ hồ về vấn đề này.