Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thương mại dịch vụ tiến thành
tth
(TBTCO) - Ngày 30/8 tới, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã Ck TTH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.