Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thương mại nhà nước
NHNN
(TBTCO) - Đến cuối năm 2019, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu (tổng nguồn vốn) của khối ngân hàng thương mại nhà nước đạt 5.405.766 tỷ đồng, tăng 572.136,6 tỷ đồng (11,8%) so với cuối năm 2018.
Cho vay
(TBTCO) - Theo dự thảo Thông tư mới về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02, các ngân hàng thương mại nhà nước phải dành ít nhất 3% tổng dư nợ để cho vay các đối tượng được hỗ trợ. Như vậy, tổng mức cho vay tối thiểu từ 5 ngân hàng thương mại nhà nước là xấp xỉ 50.000 tỷ đồng.