Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thượng viện Hoa kỳ
rut gian khoan hai duong 981
(TBTCO) - Ngày 11/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trả lời báo giới về việc Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết 412 trong đó khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển, vùng trời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.