Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thường vụ Quốc hội
TV
(TBTCO) - Những bức xúc của người dân tại một số trạm thu phí BOT giao thông là vấn đề được đề cập nhiều trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 15/8 thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.
BT
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/12/2016, có 20 tổ chức tín dụng đã cấp tín dụng cho các dự án BOT, BT giao thông với tổng hạn mức 163.097 tỷ đồng, chiếm 1,58% tín dụng của nền kinh tế. Vốn tín dụng chiếm đa số trong số vốn để thực hiện các dự án BOT, BT giao thông.
TV13
(TBTCO) - Sáng 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 13. Phiên họp sẽ kéo dài trong 7 ngày làm việc, từ ngày 10/8 đến ngày 18/8, trong đó, sáng 16/8 UBTVQH sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng.
TV
(TBTCO) - Nội dung chính của Nghị định thư 7 gồm 12 Điều và 02 Phụ lục về hàng hóa cấm/ hạn chế quá cảnh và Phụ lục kỹ thuật. Đây là các cam kết, quy định cải cách về mặt phương thức và hình thức quản lý đối với các giao dịch quá cảnh.
TVQH
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.
KN
(TBTCO) - Chiều 15/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù với thành phố Hải Phòng.
TV10
(TBTCO) - Một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, không quá coi trọng tốc độ tăng trưởng mà tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tăng trưởng, cần có đánh giá khi tốc độ tăng trưởng GDP giảm tác động đến các chỉ tiêu khác như tỷ lệ nợ công, bội chi ngân sách...
TV10
(TBTCO) - Sáng 15/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc phiên họp thứ 10, dự kiến diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội sắp tới.
TV8
(TBTCO) - Ngày mai (17/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 9. Trong phiên họp kéo dài từ ngày 17 đến 22/4 này, UBTVQH sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung.