Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thường vụ Quốc hội
TV8
(TBTCO) - Ngày mai (17/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 9. Trong phiên họp kéo dài từ ngày 17 đến 22/4 này, UBTVQH sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung.
ĐTD
(TBTCO) - Sáng 20/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Nhiều ý kiến trong UBTVQH, UBTCNS thống nhất với quan điểm của Chính phủ về việc giữ nguyên phạm vi nợ công gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương.
NKĐ
(TBTCO) - Ngày 15/3, trong chương trình của phiên họp thứ 8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế và về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).
TVQH
(TBTCO) - Ngày 14/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 8. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 7 ngày làm việc, từ ngày 14 - 22/3, trong đó riêng ngày 21/3, UBTVQH sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về một số nội dung có liên quan.
ĐLT
(TBTCO) - Chiều 20/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về Dự thảo Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù với TP.Hồ Chí Minh. Đa số các ý kiến nhất trí với các đề xuất của Chính phủ để tạo điều kiện cho TP.Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn.
TVQH
(TBTCO) - Sáng 20/2, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 7, dự kiến kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 20/2- 21/2.
TVQH
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Chương trình công tác cho cả năm 2017. Trong kế hoạch của năm, UBTVQH sẽ thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).
Kiểm toán viên nhà nước thực hiện kiểm toán tại các đơn vị
(TBTCVN) - “Năm 2016, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức, tăng cường thanh tra, kiểm soát chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên.
TV
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.