Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thường vụ Quốc hội
CD
(TBTCO) - Dự án Luật Quy hoạch khi được cho ý kiến tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 10/1 vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất của các bộ, ngành.
TV6
(TBTCO) - Sáng 10/1, tại phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (QLSDTSNN) (sửa đổi).
KN
(TBTCO) - Sáng 22/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016. Theo kế hoạch này, Chính phủ đề nghị bổ sung hơn 7.154 tỷ đồng vốn vay nước ngoài năm 2016.
TV
(TBTCO) - Sáng 21/12, tiếp tục phiên họp thứ 5, UBTVQH đã xem xét, thông qua Nghị quyết về lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán NSNN (thay thế Nghị quyết 387/2003/NQ-UBTVQH11).
Trong bối cảnh hội nhập, nhiều khoản thu ngân sách giảm sút
(TBTCVN) - Chiều 20/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe và cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.
UBTVQH
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ ban hành Nghị quyết về mức thu, mức miễn giảm án phí, lệ phí Toà án, có hiệu lực từ 1/1/2017 để thay thế cho Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án năm 2009.
TV
(TBTCO) - Ngày 19/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc phiên họp thứ 5, dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 19 đến 22/12.
ĐTD
(TBTCO) - Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách tán thành dự kiến bố trí tổng chi đầu tư phát triển khoảng 2 triệu tỷ đồng chỉ là định hướng, vì còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu NSNN hàng năm, mức cụ thể do Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo từng năm.
PQH
(TBTCO) - Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiếp tục phiên họp thứ 4 với nội dung cho ý kiến về các báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2016, kế hoạch tài chính trung hạn, đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay nợ, quản lý nợ công... giai đoạn 2016 – 2020.