Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thường vụ Quốc hội
KN
(TBTCO) - Tăng trưởng kinh tế khởi sắc, lần đầu tiên cả 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch sau nhiều năm… là những kết quả đáng mừng của năm 2017. Tuy nhiên, các biện pháp giúp đạt tăng trưởng có đảm bảo sự ổn định, bền vững, tăng trưởng cao có đi cùng mức độ ấm no, hạnh phúc hay không…?
Istambul
(TBTCO) - Sáng 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục họp phiên 14 cho ý kiến về một số văn kiện hợp tác quốc tế, trong đó có việc gia nhập Công ước Istanbul 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa.
VHT
(TBTCO) - Sáng 18/9, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch. Hai vấn đề được bàn luận nhiều tại phiên họp là việc phải sửa đổi hàng chục luật liên quan ra sao và tính nhất quán trong quy hoạch tổng thể quốc gia.
QH
(TBTCO) - Sáng 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) đối với một số hoạt động đối ngoại.
Nhiều công trình giao thông được đầu tư từ nguồn vốn vay
(TBTCVN) - Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) một lần nữa yêu cầu hoàn thiện dự án Luật theo hướng quy định rõ Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính về quản lý nợ công.
xang
(TBTCVN) - Ngày 13/9/2017, theo chương trình tại phiên họp lần thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) trước khi Quốc hội chính thức thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, khai mạc vào tháng 10 tới.
TVQH
(TBTCO) - Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến sẽ khai mạc sáng ngày 11/9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Quản lý nợ công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường…
TV
(TBTCO) - Những bức xúc của người dân tại một số trạm thu phí BOT giao thông là vấn đề được đề cập nhiều trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 15/8 thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.
BT
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/12/2016, có 20 tổ chức tín dụng đã cấp tín dụng cho các dự án BOT, BT giao thông với tổng hạn mức 163.097 tỷ đồng, chiếm 1,58% tín dụng của nền kinh tế. Vốn tín dụng chiếm đa số trong số vốn để thực hiện các dự án BOT, BT giao thông.