Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thường vụ Quốc hội
TVQH
(TBTCO) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến Luật Quy hoạch nhằm bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh.
TTP
(TBTCO) - Chiều 15/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016-2018, về đề xuất mức chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 - 2021.
KN
(TBTCO) - Sáng 15/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.
NĐH
(TBTCO) - Uỷ ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) đánh giá, việc giữ bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 thấp hơn dự toán và giảm mức vay của NSNN 9.749 tỷ đồng đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của Chính phủ trong quản lý, điều hành.
TV24
(TBTCO) - Năm 2018, Chính phủ xác định thực hiện chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng hơn, củng cố chính sách tài khóa theo hướng cơ cấu lại NSNN và nợ công, giảm nợ xấu, mở rộng cơ sở thuế, chống thất thu thuế…
UBTV
(TBTCO) - Ngày 14/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc phiên họp thứ 24, dự kiến diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ khai mạc vào cuối tháng 5.
Đảm bảo nguồn thu bền vững, góp phần phát triển kinh tế.  Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) so với GDP giảm nhanh hơn dự kiến đã gây khó khăn trong cân đối NSNN. Chính vì vậy, những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2018.
TV
(TBTCO) - Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2009 - 2018 là một trong sáu đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội về lựa chọn chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2019.
THTK
(TBTCO) - Năm 2017, việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) tiếp tục đạt những kết quả tích cực, dù vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế, theo báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ngày 12/4.