Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thưởng vượt thu
tiền
(TBTCO) - Nguyên tắc xét thưởng vượt thu ngân sách đó là tổng số thu của ngân sách trung ương phải tăng so với dự toán Quốc hội quyết định. Căn cứ xét thưởng cho từng địa phương là tổng các khoản thu phân chia trên địa bàn địa phương, không tính riêng từng khoản thu.
ĐLT
(TBTCO) - Chiều 20/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về Dự thảo Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù với TP.Hồ Chí Minh. Đa số các ý kiến nhất trí với các đề xuất của Chính phủ để tạo điều kiện cho TP.Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn.
thành phố hồ chí minh
(TBTCO) - Hằng năm, căn cứ số tăng thu và khả năng của NSTW, NSTW bổ sung có mục tiêu một phần không quá 70% tổng số tăng thu NSTW trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh so với dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
hà nội
(TBTCO) - Hà Nội được bổ sung có mục tiêu từ tăng thu NSTW, nhưng không vượt quá số tăng thu NSTW so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu NSTW trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước.
kn
(TBTCO) - Chiều 11/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua phương án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương (NSTW) năm 2014 với các nội dung như dành 10.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương, dành 1.700 tỷ đồng bổ sung vốn đối ứng ODA.
PQH
(TBTCO) - Chiều ngày 8/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), trong đó có phương án thưởng vượt thu ngân sách, phương án về trần bội chi ngân sách địa phương (NSĐP)…