Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thủy điện Miền Trung
thuy dien mien trung
(TBTCO) - Công ty CP Thủy điện miền Trung (mã Ck CHP) vừa tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018 với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng.
chp
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty CP Thủy điện miền Trung (mã Ck CHP) công bố lợi nhuận sau thuế vượt 21% kế hoạch năm, đạt 267,5 tỷ đồng. Quý cuối năm, CHP dự tính lãi thêm 122,5 tỷ đồng.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Nhà máy thủy điện A Roàng.
(TBTCO) - Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương đã chỉ ra những tồn tại và yêu cầu 4 nhà máy thủy điện ở miền Trung cần nhanh chóng khắc phục.
CHP
(TBTCO) - Hôm nay (16/4/), CtyCP Thủy điện Miền Trung (EVNCHP - mã Ck CHP) đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) với 120 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết 1.200 tỷ đồng.