Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thủy lợi
they loi
(TBTCVN) - Tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), DN có vốn nhà nước và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020,
PQH
(TBTCO) - Sáng 12/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.
ngân sách
(TBTCO) -Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, Bộ Tài chính đã đề ra lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Thủy lợi
(TBTCO) - Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản (TS) công, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TS kết cấu hạ tầng thủy lợi. Trong đó, Nghị định đã quy định rõ việc lập hồ sơ, kế toán và bảo trì nhằm quản lý chặt chẽ TS này.
lũ lụt
(TBTCO) - Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ thông cảm sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão gây ra và hy vọng họ sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường và khắc phục hậu quả của thiên tai.
they
(TBTCVN) - Đầu tư phát triển các công trình thủy lợi luôn được Nhà nước quan tâm và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư phát triển.
cuu ho
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.