Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thủy lợi
thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.
ngân sách
(TBTCO) -Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, Bộ Tài chính đã đề ra lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Thủy lợi
(TBTCO) - Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản (TS) công, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TS kết cấu hạ tầng thủy lợi. Trong đó, Nghị định đã quy định rõ việc lập hồ sơ, kế toán và bảo trì nhằm quản lý chặt chẽ TS này.
lũ lụt
(TBTCO) - Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ thông cảm sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão gây ra và hy vọng họ sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường và khắc phục hậu quả của thiên tai.
they
(TBTCVN) - Đầu tư phát triển các công trình thủy lợi luôn được Nhà nước quan tâm và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư phát triển.
cuu ho
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
nuoc
(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi trong công điện gửi một số tỉnh, thành phố, chiều 10/9, nhằm ứng phó với đợt mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng ở Bắc bộ.
tài sản hạ tầng thủy lợi
(TBTCO) - Tài sản nhà nước là các công trình thủy lợi hiện chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng còn nhiều hạn chế. Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (gọi tắt là hạ tầng thủy lợi).