Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thủy lợi
Phan Xuân Dũng
(TBTCO) - Ngày 8/6, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý của UBTVQH và thảo luận hội trường về dự án Luật Thủy lợi. Theo đó, vấn đề xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho thủy lợi đã được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến.
Tưới tiết kiệm
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2017, thủy lợi phí được chuyển thành giá dịch vụ thủy lợi. Các địa phương đang lúng túng chưa biết cách giải quyết kinh phí cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, trong khi cung cấp nước để kịp sản xuất đang đang thực sự bức thiết.
cai be
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1.
tưới tiêu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 280/2016/TT-BTC quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
thuy loi
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, trong năm 2016, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 6.758,57 tỷ đồng, bằng 92,56% kế hoạch .
yên
(TBTCO) - Mới đây, Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, hướng dẫn chính sách thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại.
trần quốc khánh
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 14/11 Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự án Luật Thủy lợi.
luật thủy lợi
(TBTCO) - Xã hội hóa công tác thủy lợi, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực của tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động dịch vụ thủy lợi.
ĐHAT
(TBTCO) - Dự án Luật Thủy lợi đã bổ sung nhiều nội dung đổi mới quan trọng về cơ chế tài chính cho dịch vụ thủy lợi như quy định về giá dịch vụ thủy lợi thay cho thủy lợi phí, xã hội hoá đầu tư công trình thủy lợi....