Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thủy sản
lam nghiep
(TBTCO) - Năm 2020, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước tính đạt 260,5 nghìn ha, giảm 3,2% so với năm trước.
ns
(TBTCVN) - Năm 2021, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu trị giá 42 tỷ USD hàng hóa nông, lâm, thủy sản. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành đã rốt ráo thúc đẩy xuất khẩu nông sản, cùng với đó sẽ chú trọng thúc đẩy phát triển thị trường nội địa.
thủy sản
(TBTCO) - Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia; đưa Việt Nam trở thành công trường chế biến và xuất khẩu thủy sản hàng đầu khu vực và đứng thứ 3 thế giới.
thủy sản
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thủy sản, thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) thực sự mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian và giảm chi phí. Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia vào hoạt động này.
thú y
(TBTCO) - Khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao; tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
thủy sản
(TBTCO) - Cùng với việc rà soát điều kiện kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính, Tổng cục Thủy sản đã cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và danh mục mã HS nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thủy sản.
thủy sản
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Thắng (Quảng Ninh) đã được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là thu mua, bán lẻ, bán buôn giống thủy sản; sản xuất giống thủy sản; nuôi trồng giống thủy sản nội địa…
thuytr sản
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa yêu cầu các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc chủ động liên hệ với khách hàng/nhà nhập khẩu Trung Quốc để chuẩn bị, cung cấp kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 tại doanh nghiệp.
xk
(TBTCO) - Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2020 đạt 37,42 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019.