Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thủy sản Phương Nam
binhan
(TBTCO) - Một số ngân hàng vẫn cho vay doanh nghiệp đang có nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cơ chế gợi mở. Nhưng cơ hội này chỉ trong phạm vi rất hẹp.
(TBTCO) - Nguyên Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Sở Giao dịch Hậu Giang Đỗ Hùng Sở bị bắt do liên quan đến vụ Công ty Chế biến thực phẩm Phương Nam vỡ nợ hàng nghìn tỷ đồng.