Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền ăn trưa
an trua
(TBTCO) - Đây là kinh phí ngân sách nhà nước bổ sung cho các địa phương để hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi năm 2014, thuộc đề án Phổ cập giáo dục mần non đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
trẻ em ăn trưa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa duyệt chi cho ngân sách 2 tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa số tiền 71,374 tỷ đồng, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi, trong năm 2012 và 2013.
(TBTCO) - Số tiền này Bộ Tài chính nêu rõ tại công văn số 1374/BTC-NSNN về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em các tỉnh Ninh Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum.
(TBTCO) - Số tiền trên được Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Kon Tum, để thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi của năm 2012 (từ tháng 9 đến tháng 12/2012).