Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiến độ giải ngân gói 30 nghìn tỷ
30 nghìn ty
(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30 nghìn tỷ đồng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong 5 tháng đầu năm 2014. Tính đến 31/5, tổng số vốn cam kết cho vay đã đạt 3.954,4 tỷ đồng, tăng 225% so với cuối năm 2013.