Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền gửi
t
(TBTCO) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trở thành công vụ hữu hiệu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống các TCTD.
b
(TBTCO) - Theo Điều 8 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN, khi nhận tiền bảo hiểm, người được BHTG phải có các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ.
v
(TBTCO) - Trong trường hợp người được BHTG được xác nhận là mất năng lực hành vi dân sự thì tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người đại diện theo pháp luật xác lập.
b
(TBTCO) - Theo Điều 8 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN, khi nhận tiền bảo hiểm, người được BHTG phải có các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ.
kk
(TBTCO) - Điều 23 của dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 210/2012/TT-BTC quy định về quản lý tiền của khách hàng, công ty chứng khoán phải quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng khách hàng, tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán.
lãi suất tiền gửi
(TBTCO) - Lãi suất tiền gửi được điều chỉnh giảm 20 – 40 điểm cơ bản (bps) ở các ngân hàng thương mại lớn trong tuần qua. Lãi suất tiền gửi hiện phổ biến ở mức 3,0 – 3,8%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng; 3,7 – 5,0%/năm với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng; 4,9 – 5,6%/năm với kỳ hạn 12, 13 tháng.
lãi suất
(TBTCO) - Yếu tố chính tác động đến lãi suất tiền gửi thời gian tới vẫn là đầu ra tín dụng. Còn tại các ngân hàng thương mại hiện đang rất dồi dào thanh khoản; dự trữ ngoại hối lên mức kỷ lục là 92 tỷ USD...
b
(TBTCO) - Khi BHTGVN thực hiện kiểm tra và chi trả bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ và các văn bản, tài liệu có liên quan đến danh sách người được BHTG.
(TBTCO) - Tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm tiền gửi (BHTG), không phân biệt hình thức gửi tiền trực tuyến hay gửi tiền trực tiếp, đều được bảo hiểm.