Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền nợ thuế
quản lý nợ thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng, tính đến hết tháng 4/2018, đơn vị thu hồi nợ thuế đạt 250 tỷ đồng.
nợ thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, đơn vị này vừa ban hành 49 quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản thu hồi trên 52,9 tỷ đồng tiền nợ thuế.
cục thuế tp.hcm
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế về nợ thuế cho thấy, số thuế nợ của doanh nghiệp đã "chết", "mất tích", mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 28.221 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,2% tổng số tiền thuế nợ.
vihafoodco
(TBTCO) - Cuối tháng 10/2017, Tổng cục Thuế đã có quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực - thực phẩm Hà Nội.
cục thuế hưng yên
(TBTCO) - Ông Nguyễn Đình Xanh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên cho biết, 8 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế Hưng Yên thu hồi nợ thuế đạt trên 2.300 tỷ đồng.
trang 7
(TBTCVN) - Từ đầu tháng 11 đến nay, Tổng cục Thuế liên tiếp ban hành các công văn tới cục thuế địa phương chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế, phấn đấu không để phát sinh nợ thuế mới.
xóa nợ thuế
(TBTCO) - Trong báo cáo vừa trình Chính phủ vào cuối tháng 7, Bộ Tài chính đề nghị xóa hơn 7.963,8 tỷ đồng tiền nợ thuế, nợ phạt, tiền phạt chậm nộp và khoanh nợ thuế 6.731 tỷ đồng cho doanh nghiệp.
thanh tra thuế
(TBTCO) - Theo tin từ Bộ Tài chính, trong 3 tháng đầu năm 2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 8.000 doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2015.
xóa nợ thuế
(TBTCO) - Đối với khoản nợ thuế từ 1 đến 30 ngày thực hiện đôn đốc bằng điện thoại; trường hợp được NNT đồng ý, có thể đôn đốc qua hình thức nhắn tin và gửi thư điện tử cho chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của NNT thông báo về số tiền thuế nợ.