Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền nợ thuế
cục thuế hải phòng
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, nhờ tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu được 516 tỷ đồng tiền nợ thuế.
thuế yên bái
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, nhờ triển khai tốt các biện pháp quản lý nợ, tính đến 30/6/2018, đơn vị thu hồi nợ thuế đạt 50 tỷ đồng, đạt 71% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang.
thuế phú yên
(TBTCO) - Ông Công Văn Lãnh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Phú Yên cho biết, tính đến hết tháng 5/2018, đơn vị thu đạt 19 tỷ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ 15 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế 4 tỷ đồng.
quản lý nợ thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng, tính đến hết tháng 4/2018, đơn vị thu hồi nợ thuế đạt 250 tỷ đồng.
nợ thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Bình, đơn vị này vừa ban hành 49 quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản thu hồi trên 52,9 tỷ đồng tiền nợ thuế.
cục thuế tp.hcm
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế về nợ thuế cho thấy, số thuế nợ của doanh nghiệp đã "chết", "mất tích", mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 28.221 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,2% tổng số tiền thuế nợ.
vihafoodco
(TBTCO) - Cuối tháng 10/2017, Tổng cục Thuế đã có quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực - thực phẩm Hà Nội.
cục thuế hưng yên
(TBTCO) - Ông Nguyễn Đình Xanh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên cho biết, 8 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế Hưng Yên thu hồi nợ thuế đạt trên 2.300 tỷ đồng.
trang 7
(TBTCVN) - Từ đầu tháng 11 đến nay, Tổng cục Thuế liên tiếp ban hành các công văn tới cục thuế địa phương chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế, phấn đấu không để phát sinh nợ thuế mới.