Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền sử dụng đất
cảng-nghi-sơn.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho thấy, tính đến ngày 15/10/2020, toàn tỉnh thu được 5.089,6 tỷ đồng tiền cấp quyền sử dụng đất. Cùng với đó, cơ quan này cũng đã thực hiện thẩm định giá đất cụ thể cho 33 dự án, tổng giá trị để cấp quyền sử dụng đất là 2.348 tỷ đồng
Cao tốc Bắc - Nam là một trong những công trình cấp quốc gia sử dụng vốn từ ngân sách trung ương
(TBTCVN) - Báo cáo của Chính phủ mới đây cho thấy, công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất đã đạt nhiều kết quả, trong đó, đã huy động nguồn lực tài chính từ đất đai, thu về ngân sách hơn 600 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2015 - 2019.
chi-cục-thuế-thành-phố-yên-bái.jpg
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, lũy kế đến hết tháng 10/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.302,2 tỷ đồng, bằng 70% dự toán tỉnh giao, bằng 109% so với cùng kỳ thực hiện. Riêng trong tháng 10 toàn đơn vị thu được 331,6 tỷ đồng.
Thue NA
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Nghệ An, tổng số thu ngân sách nhà nước trong tháng 8/2020 đạt 1.167 tỷ đồng, bằng 109% so với số thực hiện tháng 8/2019. Lũy kế 8 tháng đơn vị thu đạt 9.257 tỷ đồng, bằng 72% dự toán trung ương giao, 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 104% so với cùng kỳ.
sổ đỏ
(TBTCO) - Năm 2015, bà Hà Thị Thu Trang (Lâm Đồng) được UBND huyện ra quyết định giao đất, nhưng do không am hiểu thủ tục nên bà Trang không đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký và thực hiện nghĩa vụ tài chính.
bộ-tài-nguyên-môi-trường.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho thấy, tính đến 15/6/2020, thu tiền sử dụng đất đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4% kế hoạch năm; thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 9.519 tỷ đồng.
anh moi
(TBTCO) - Ông Lê Minh Nhựt, Cục trưởng Cục Thuế Kon Tum cho biết, năm 2020, số thu từ các dự án khai thác quỹ đất được giao tăng thu so với dự toán Bộ Tài chính giao sẽ khó hoàn thành bởi nhiều nguyên nhân.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Nguồn thu từ đất luôn đóng vai trò quan trọng vào kết quả thu, do đó Cục Thuế Bắc Ninh luôn rà soát các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan xử lý vướng mắc liên quan đến chính sách về đất đai, phục vụ công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN).
đầu tư công
(TBTCO) - UBND huyện Tuy Phong đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt 80 tỷ đồng trong năm 2020 để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.