Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền tệ bảo hiểm
thứ trưởng
(TBTCO) - Ngày 9/9 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã chính thức ra mắt Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và công bố quyết định thành lập, ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ.
VPBank
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 của VPBank khá khả quan với lợi nhuận tăng gần gấp đôi, tín dụng tăng 18,2%. Tuy nhiên, nợ xấu cũng lên xấp xỉ ngưỡng 3% trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh lên 851 tỷ đồng.