Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt
khai thuế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa thông báo, từ ngày 8.9.2015, khi kê khai tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP, 02/PHLP, người nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.