Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền thuê đất
san xuat
(TBTCO) - Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua cơ chế giãn, hoãn nộp các khoản thuế phát sinh và tiền thuê đất thực hiện thời gian qua đã giúp cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh, thiên tai để khôi phục sản xuất kinh doanh.
cam cao phong
(TBTCO) - Từ 1/3 hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Đây là hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội vừa được đăng tải công khai, người nộp thuế cần biết và thực hiện để tránh thiệt thòi.
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất
(TBTCO) - Năm 2021 vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có tờ trình trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
tiền
(TBTCO) - Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khi năm 2021 vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính đã có tờ trình trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Nguyễn
(TBTCVN) - Trong tháng “nước rút” cuối năm, Cục Thuế Bắc Ninh đang tập trung cao độ nguồn lực để thu kịp thời các khoản thuế phát sinh, các khoản thuế, tiền thuê đất hết thời gian được gia hạn vào ngân sách; theo dõi sát tiến độ thu hàng ngày để kịp thời có các giải pháp quản lý thu phù hợp...
Cao tốc Bắc - Nam là một trong những công trình cấp quốc gia sử dụng vốn từ ngân sách trung ương
(TBTCVN) - Báo cáo của Chính phủ mới đây cho thấy, công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất đã đạt nhiều kết quả, trong đó, đã huy động nguồn lực tài chính từ đất đai, thu về ngân sách hơn 600 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2015 - 2019.
Đề xuất mở rộng đối tượng và thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41 năm 2020 và đề xuất điều chỉnh thời gian, bổ sung đối tượng gia hạn.
thuế đất
(TBTCO) - Ông Vũ Bá Nghĩa (Hà Nội) đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tự chủ 100% chi thường xuyên, chuyên cung cấp dịch vụ hội nghị, hội thảo, lưu trú và dịch vụ ăn uống.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và đề xuất điều chỉnh thời gian, bổ sung đối tượng gia hạn.