Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiếp tục điều chỉnh
NTH
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định sẽ không tiến hành điều chỉnh tỷ giá nữa và sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối trong thời gian tới.