Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tiết kiệm chi
tự chủ
(TBTCO) - Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2017, tổng số thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trên địa bàn là hơn 835 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2016. Nhờ đó, các đơn vị đã từng bước chủ động được kinh phí, giảm dần chi NSNN.
luong
(TBTCO) - Để cải cách tiền lương ở khu vực công thì phải tăng nguồn thu. Cùng với đó là tiết kiệm chi, sắp xếp lại những khoản chi không hợp lý để tạo nguồn cho cải cách tiền lương.
t23
(TBTCVN) - Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trở thành điểm sáng của cả nước về xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn.
chi thuong xuyen
(TBTCO) - Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.
tien luong
(TBTCO) - Các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) được giao chủ động bố trí các nhiệm vụ chi, phấn đấu tăng các nguồn thu... để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1 – 30/6/2018 và mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2018.
tiền
(TBTCVN) - Ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính cho biết, kinh phí nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị theo dự toán. Vì vậy, muốn có thu nhập tăng thêm, các đơn vị phải sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.
ngan sach
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2018-2020. Theo đó, năm 2018 sẽ chính thức lập dự toán theo kế hoạch tài chính trung hạn.
tiet kiem chi
(TBTCO) - Sở Tài chính Hưng Yên vừa đưa ra tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) cho các đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn.
KBNN Bac Ninh
(TBTCO) - Bằng những hành động thiết thực, cụ thể của mỗi cán bộ công chức, KBNN Bắc Ninh đã thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) hiệu quả.