Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiết kiệm nhờ tự chủ
bệnh viện
(TBTCO) - Báo cáo gửi đến Quốc hội vừa qua cho thấy, thời gian qua chúng ta đã huy động từ nhiều nguồn cho đầu tư phát triển lĩnh vực y tế. Nhiều bệnh viện tự chủ đã tiết kiệm cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng/năm.