Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiêu chí
thi sinh
(TBTCO) - Mùa tuyển sinh đại học năm 2017 đã đi qua giai đoạn cao trào nhất – xét tuyển đợt 1. Điểm chuẩn cũng đã được các trường ấn định ở mức ngất ngưởng, cao kỷ lục trong suốt 16 mùa xét tuyển thi đại học theo hình thức ba chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả thi).
pctqh
(TBTCO) - Tổng Thư ký IPU đã đưa ra thông điệp rằng, với tính khẩn cấp của biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không thể thụ động và cần có cách tiếp cận toàn diện nhất.
nhan nut
(TBTCO) - Bộ Tiêu chí do Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và UNDP (Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc) phối hợp xây dựng, được phát hành bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha.
NTM
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp
(TBTCO) - Năm 2016, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt dự án đầu tư 13/13 dự án trước 30/3/2016 để kịp khởi công mới năm 2016; phê duyệt 19/19 dự án trước 30/10/2016 để khởi công mới trong năm 2017 theo các tiêu chí, mục tiêu phục vụ tái cơ cáu ngành.
tien
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong chi thường xuyên đối với các cấp ngân sách địa phương, các bộ, cơ quan trung ương và các đơn vị dự toán ngân sách các cấp.
cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Các DNNN đã cổ phần hóa nhưng đến ngày 31/12/2016 chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán phải hoàn tất việc này và báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2017.
thuế
(TBTCO) - Qua số liệu tổng hợp tình hình công bố công khai doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế trên trang điện tử của Tổng cục Thuế, từ năm 2014 đến nay, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 803 quyết định, công bố 12.305 doanh nghiệp.
huyen ngheo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020.