Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế
thẩm định giá
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, sau 2 năm (2018 và 2019) rà soát, lấy ý kiến, Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (Internationl Valuation Standards Council) đã công bố phiên bản mới nhất của Bộ Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế.