Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiêu cực đăng kiểm
Đăng kiểm
(TBTCO) - Năm 2014, công tác đăng kiểm đã có nhiều chuyển biến tích cực, được xã hội và người dân đồng tình, ghi nhận. Chất lượng hoạt động đăng kiểm được nâng cao, tiêu cực giảm dần... Đó là sự “lột xác” của Cục Đăng kiểm Việt Nam.