Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tiểu học Vĩnh Thành 2
trường tiểu học Vĩnh Thành 2
(TBTCO) - Thông qua Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh Thiên tai miền Trung, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (ACE Life) đã tài trợ 2,2 tỷ đồng (khoảng 103.400 USD) để hỗ trợ việc nâng cấp trường Tiểu học Vĩnh Thành 2, Nghệ An.