Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiêu thụ điện thoại
tieu thu
(TBTCO) - Dữ liệu của chính phủ vào thứ năm đã chỉ ra rằng việc mua bán thông qua các thiết bị di động tại Hàn Quốc tiếp tục phá kỉ lục trong tháng 9 khi mà sử dụng điện thoại thông minh đã bắt kịp nhu cầu của người dân địa phương.