Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiêu thụ đường
mía đường
(TBTCO) - Lượng đường các nhà máy bán ra từ ngày 15/10/2014 đến 15/11/2014 đạt 90.210 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 27.810 tấn.
giá đường
(TBTCO) - Giá bán lẻ đường trên thị trường ổn định so với cùng kỳ tháng 8/2014, hiện phổ biến ở mức 18.000 đồng/kg - 21.000 đồng/kg.