Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiêu thụ thép tháng 9
ton hoa sen
(TBTCO) - Theo thông tin từ Hiệp hội thép Việt Nam, trong tháng 9/2012 mặt hàng ống thép đã tiêu thụ được 62.558 tấn – bằng 88,9% so với lượng tiêu thụ trong tháng 8/2013, lượng tồn kho là 17.903 tấn.