Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiêu thụ vải
Bắc Giang
(TBTCO) - Vụ vải năm 2018, tỉnh Bắc Giang có gần 29.000 ha vải thiều, ước tính sản lượng đạt khoảng 150.000 - 180.000 tấn. Dự kiến 50% tổng sản lượng vải sẽ tiêu thụ trong nước, 50% còn lại phục vụ xuất khẩu.
vải thiều big c
(TBTCO) - Dự kiến, số lượng vải thiều tiêu thụ năm nay tại Hệ thống siêu thị Big C sẽ tăng hơn 30% so với năm trước, đạt hơn 200 tấn trên toàn hệ thống.
vải tươi
(TBTCO) - Khẩn trương hướng dẫn, phổ biến các yêu cầu kỹ thuật, quy định cụ thể của thị trường nhập khẩu vải đến các địa phương, hiệp hội, DN và người dân để bảo đảm sản phẩm xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của thị trường, tạo điều kiện giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu quả vải.