Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiêu thụ xi măng
xi măng
(TBTCO) - Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), ước tiêu thụ sản phẩm xi măng trong 10 tháng năm 2018 đạt khoảng 85,23 triệu tấn, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 100% kế hoạch tiêu thụ từ 83 - 85 triệu tấn sản phẩm xi măng của cả năm.
xi măng
(TBTCO) - Sản lượng xi măng Việt Nam đến năm 2020 có thể lên tới 120 – 130 triệu tấn/năm, trong khi sức tiêu thụ nội địa nếu căn cứ theo dự báo tại Quy hoạch phát triển xi măng thì ước chỉ khoảng 93 triệu tấn.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, ước cả năm 2016 cả nước tiêu thụ đạt 59,9 triệu tấn xi măng, tăng khoảng 3,5 triệu tấn (+6,1%) so với cùng kỳ năm trước. Giá bán cơ bản ổn định trong cả năm.
xi măng
(TBTCO) - Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), tính chung, sản lượng xi măng tiêu thụ trong 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 9,44 triệu tấn, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 12,42% kế hoạch năm 2016.
xi măng
(TBTCO) - Do nhu cầu và yếu tố đầu vào cơ bản ổn định nên giá các chủng loại xi măng phổ biến trên thị trường không có sự biến động. Giá bán lẻ xi măng trên thị trường năm 2015 trung bình cao hơn giá nhà máy khoảng 40.000 - 50.000 đồng/tấn.
xi măng
(TBTCO) - Các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng tiếp tục duy trì ổn định giá bán do giá thành nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (TCTCNXM), ước lượng sản xuất, tiêu thụ của toàn ngành xi măng nửa đầu tháng 8/2015 giảm so với tháng 7/2015.
tiêu thụ xi măng
(TBTCO) - Theo Vụ Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, sản phẩm xi măng tiêu thụ trong ba tháng đầu năm 2015 ước đạt 13,65 triệu tấn bằng 91% so cùng kỳ năm 2014 và đạt 19% kế hoạch.
xi mang
(TBTCO) - Theo Bộ Xây dựng, lượng xi măng tiêu thụ tháng 9 ước đạt 4,84 triệu tấn, giảm so với tháng trước đó và so với cùng kỳ năm 2013.