Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tìm dư địa để tăng thu ngân sách
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến cho việc thu ngân sách tại tỉnh Điện Biên càng thêm khó khăn. Vừa tìm dư địa để bù đắp hụt thu vừa tích cực triển khai các giải pháp giãn, hoãn, gia hạn nộp thuế theo chỉ đạo của Chính phủ là những giải pháp mà Cục Thuế Điện Biên đang thực hiện.