Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tín dụng chính sách
Ông Trần Quốc Vượng
(TBTCO) - Trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng.
hộ nghèo
(TBTCO) - Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 31/3/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân cho hơn 122 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng.
hue
(TBTCO) - Sáng 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.
nước sạch
(TBTCO) - Giai đoạn 2016 - 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận đã cho vay vốn tín dụng chính sách trên 101 nghìn lượt hộ nghèo, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.
tín dụng chính sách
(TBTCO) - Theo Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (HCSN) Bộ Tài chính, trên 1,4 triệu khách hàng là hộ dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ là 44.587 tỷ đồng.
Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm tín dụng chính sách
(TBTCO) - Chiều 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, một trụ cột của hệ thống chính sách giảm nghèo.
TDCS
(TBTCO) - Tháng 10/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đánh dấu mốc tròn 15 năm thành lập. Đến nay, NHCSXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
vốn đầu tư phát triển
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.
TDCS
(TBTCO) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết, trong năm 2015, ngân hàng này đã chuyển hơn 147.000 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.