Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tín dụng cho đóng tàu
nghe ca
(TBTCO) - Các Bộ NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính tiếp tục tham mưu cho Chính phủ để có nguồn vốn tăng cường cho đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá, bảo đảm triển khai hiệu quả chính sách trong Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, cần ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực này.