Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tín nhiệm thấp
QH
(TBTCO) - Chiều 25/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc
(TBTCO) - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, Việt Nam chưa có văn hóa từ chức, việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ duy nhất Việt Nam có, cả thế giới đều bỏ phiếu. Nếu ai "cảm thấy" phiếu tín nhiệm thấp thì nên từ chức.
DTQ
(TBTCO) - Ngay sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần 2 được công bố, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này phản ánh khách quan, công tâm và cũng chia sẻ với những khó khăn của các trưởng ngành có nhiều phiếu tín nhiệm thấp.