Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tín phiếu
Trái phiếu
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.
lãi suất liên ngân hàng
(TBTCO) - Với nguồn cung thanh khoản dồi dào và tâm lý thị trường tích cực, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng sẽ vẫn duy trì quanh mức 1,6 – 2,0%/năm và không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm lãi suất tín phiếu lần thứ 4 trong thời gian tới.
lãi suất
(TBTCO) - Báo cáo thị trường tiền tệ của SSI Retail Research cho biết, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục đẩy mạnh phát hành tín phiếu với khối lượng tăng lên 57.800 tỷ đồng, trong đó bất ngờ phát hành thêm 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày với lãi suất 1,8%.
thanh khoản ngân hàng
(TBTCO) - Bước sang tuần đầu tiên của năm mới 2018, hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái ổn định với thanh khoản dồi dào. Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng cường phát hành tín phiếu để hút về lượng tiền dư thừa trong hệ thống.
thanh khoan ngan hang
(TBTCO) - Khối lượng tín phiếu đang lưu hành hiện ở mức 32.310 tỷ đồng vẫn cho thấy thanh khoản đang dư thừa. Trạng thái thanh khoản dồi dào có được nhờ cung ngoại tệ gia tăng mạnh từ các hoạt động đầu tư nước ngoài và xuất siêu.
lãi suất
(TBTCO) -Theo Báo cáo thị trường tiền tệ của SSI Retail Research, tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp và biến động không đáng kể; tuy nhiên, vẫn có sự phân hóa giữa các kỳ hạn.
lãi suất tín phiếu ngân hàng
(TBTCO) - Vào ngày 11/11/2016, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng lên 1,083%, cao nhất 65 ngày; còn lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kỳ hạn 14 ngày tăng lên 3%, cao nhất cả năm.
thanh khoản ngân hàng dư thừa
(TBTCO) - Diễn biến lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh liên tiếp; lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm khá mạnh ở cả ba kỳ hạn, về mức thấp nhất trong lịch sử… Đây là những tín hiệu cho thấy sự dư thừa thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.
tín phiếu kho bạc
(TBTCO) - Liên Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc (TPKB) qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).