Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tinh giảm
kho bạc
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1618/QĐ-BTC, theo đó, đã giảm các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp tỉnh từ 7 phòng còn 5 phòng.
Kiểm dịch
(TBTCO) - Cùng với việc chú trọng công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; tinh giản biên chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.
qn
(TBTCO) - Ngày 6/12, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 với việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chi thường xuyên
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong cơ cấu chi ngân sách, chi thường xuyên đã giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, chi thường xuyên chủ yếu là chi con người, nên việc điều chỉnh, cơ cấu lại phụ thuộc nhiều vào kết quả thực hiện tinh giảm biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.
đại biểu nguyễn anh trí
(TBTCO) - Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 26/10, Đại biểu (ĐB) Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy diễn ra còn chậm, tinh giản biên chế chưa cải thiện, ngân sách nhà nước (NSNN) không thể chịu nổi khi chi thường xuyên chiếm hơn 60% tổng chi NSNN.
chi cục thuế ứng hòa hà nội
(TBTCO) - Trao đổi với báo chí về việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành các chi cục thuế khu vực, Tổng cục Thuế cho biết đang tích cực chủ động sáp nhập các chi cục thuế theo đúng lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.
hq
(TBTCO) - Cục Kiểm định hải quan (KĐHQ) là một trong số các đơn vị được Tổng cục Hải quan quyết định cơ cấu lại tổ chức, thu gọn đầu mối, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Quang - Cục trưởng Cục KĐHQ xung quanh vấn đề này.
Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp
(TBTCO) - Kế hoạch giai đoạn đến năm 2021, Bộ NN&PTNT sẽ giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, sẽ chuyển 100% số đơn vị có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.
tinh giảm biên chế
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.