Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tinh giảm biên chế
Kiểm dịch
(TBTCO) - Cùng với việc chú trọng công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; tinh giản biên chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.
Chi thường xuyên
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong cơ cấu chi ngân sách, chi thường xuyên đã giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, chi thường xuyên chủ yếu là chi con người, nên việc điều chỉnh, cơ cấu lại phụ thuộc nhiều vào kết quả thực hiện tinh giảm biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.
đại biểu nguyễn anh trí
(TBTCO) - Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 26/10, Đại biểu (ĐB) Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy diễn ra còn chậm, tinh giản biên chế chưa cải thiện, ngân sách nhà nước (NSNN) không thể chịu nổi khi chi thường xuyên chiếm hơn 60% tổng chi NSNN.
tinh giảm biên chế
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
cai cach luong
(TBTCO) - Tinh giảm biên chế sẽ là biện pháp hàng đầu khi thực hiện cải cách tiền lương công chức, bên cạnh đó, để tăng thêm nguồn chi trả tiền lương thì việc tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp sẽ được đẩy mạnh.
tinh giam biên chế
(TBTCO) - Ban Pháp chế - HĐND TP. Hà Nội cho biết, tháng 9/2016, HĐND thành phố sẽ tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp 2016.
cán bộ thuế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn 3036/TCT-TVQT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố nhằm hướng dẫn trợ cấp thêm cho các công chức thuế thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
hà nội tinh giản biên chế
(TBTCO) - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế (năm 2015 và đợt 1 năm 2016) của thành phố, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
(TBTCO) - Trả lời chất vấn của ĐB về vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy biên chế từ lý thuyết đến thực tiễn còn khoảng cách khá xa, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực với dân và DN.