Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tinh giản biên chế
chỉ đạo
(TBTCO) - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Chính phủ thống nhất giảm giá điện (đợt 2) do COVID-19; bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế…
cb
(TBTCO) - Từ 10/12/2020, cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ NSNN hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau.
lĩnh luong hưu
(TBTCO) - Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định 4 trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu ở điều kiện lao động bình thường, thời gian nghỉ hưu trước tuổi tối đa là 5 năm.
c
(TBTCO) - Ông Cao Ngọc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh với số phiếu 150/150, đạt tỷ lệ 100%.
Riêng năm 2019, ngân sách đã tiết kiệm 6.000 tỷ đồng nhờ giảm biên chế.
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, dự toán chi thường xuyên cho các bộ, ngành và địa phương đã được xây dựng trên cơ sở yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm biên chế, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp... Lũy kế 5 năm (2016 - 2020) dự kiến giảm chi khoảng 27 - 28 nghìn tỷ đồng.
tiền
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong 2 năm 2019 và 2020 thực hiện cắt giảm ngay từ khâu dự toán phần định mức chi thường xuyên tương ứng với số biên chế phải giảm của các bộ, cơ quan trung ương là khoảng 271 tỷ đồng.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 378/QĐ-BTC về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 để thực hiện trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.
ptt
(TBTCO) - Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy là giải pháp căn bản đi liền với hoàn thành các giải pháp tài chính, ngân sách, là nhiệm vụ có tính đột phá để thực hiện cải cách lương từ năm 2021.
PTT Huệ
(TBTCO) - Hai giải pháp mấu chốt để cải cách tiền lương, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, là sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập và bố trí nguồn lực - tiền để cải cách tiền lương.