Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tinh giản biên chế
bhxh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, số lượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2018 là 1.216 người, đạt tỷ lệ 3,9%.
mầm non
(TBTCO) - Trong năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ rà soát, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non.
phó thủ tướng huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Sở Tài chính Hà Nội cho biết, năm 2018, biên chế sự nghiệp của thành phố là 127.933, giảm 7.190 biên chế, tương đương với tỷ lệ giảm 5,3% so với năm 2017.
tien luong
(TBTCO) - Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Theo số liệu của Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 6/8/2018, cả nước đã giảm được 39.823 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, gần 90% trong số này là đối tượng về hưu trước tuổi, số đối tượng cho thôi việc ngay chỉ chiếm 13,1%.
Họp HĐND TP Hà Nội
(TBTCO) - Theo Nghị quyết về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 được thông qua, HĐND TP.Hà Nội đã quyết định giao 9.906 biên chế hành chính, 143.969 biên chế sự nghiệp cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã.
tinh giản biên chế
(TBTCO) - Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được trợ cấp 3 tháng lương, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, trợ cấp kinh phí học nghề.