Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tinh gon bộ máy
Kiểm tra gạo dự trữ
(TBTCO) - Với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với đó là cải cách thủ tục hành chính, cải cách quy trình, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đang tích cực thực hiện các giải pháp.
thuế
(TBTCO) - Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2013 đến cuối năm 2017, Bộ Tài chính đã cắt giảm được khoảng 2.800 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương.
chi cục thuế huyện hiệp đức
(TBTCO) - Thực hiện Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã gấp rút triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế các huyện thành chi cục thuế khu vực trong năm 2018, để đến năm 2020, Cục Thuế Quảng Nam chỉ còn 11 chi cục thuế, giảm 7 chi cục thuế so với hiện tại.
KBNN cấp tỉnh
(TBTCVN) - Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 04- NQ/BCSĐ (NQ 04) ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (NQ 19).
KBNN Cần Thơ
(TBTCO) - Là 1 trong 5 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm dịch vụ công (DVC) trực tuyến, đến khi triển khai diện rộng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ đã có 2 năm triển khai dịch vụ này. Hiện KBNN Cần Thơ đang tích cực tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị trong thành phố triển khai DVC trực tuyến.
hải quan
(TBTCO) - Tại Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nêu rõ mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế toàn ngành so với năm 2015.
bo truong
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, năm 2018, ngành Y tế tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn bộ máy.