Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tình hình xuất nhập khẩu 9 tháng 2014
kim ngạch xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Đây là kết quả khả quan về tình hình xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước trong 9 tháng của năm 2014, tăng 13% (tăng gần 24,99 tỷ USD) so với cùng kỳ. Trong tháng 9, kim ngạch XNK cũng tăng tiến, đạt hơn 25,85 tỷ USD, tăng 380 triệu USD so với tháng 8…