Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tính thuế TNCN
lương
(TBTCO) - Tại Công văn 1524/TCT-DNNCN ngày 17/4/2020, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cách xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép.
Phương pháp tính thuế TNCN người nước ngoài tại Việt Nam
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hướng dẫn Hiệp hội DN Nhật Bản về kiến nghị trước đó của Hiệp hội này liên quan đến phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân và thanh tra thuế, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thu nhập từ chuyển nhượng cầu thủ bóng đá tính thuế thế nào?
(TBTCO) - Khoản thu nhập của cầu thủ được trả cố định theo hợp đồng và khoản thu nhập trả hàng tháng được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công để tính thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.