Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TLG
tlg
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã Ck TLG) thông qua phương án phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu chào bán cho tổ chức NWL Cayman Holdings Ltd với giá 85.000 đồng/cổ phiếu.
tlg
(TBTCO) - Ngày 31/8 tới, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã Ck TLG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và phát hành 15,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 30%.
tlg
(TBTCO) - ĐHCĐ CtyCP Tập đoàn Thiên Long (mã Ck TLG) vừa thông qua phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 103 ngay trong quý 1/2016.
tlg
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi TLG đã phát hành thành công hơn 3,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2013, nâng giá trị vốn điều lệ của TLG tăng từ hơn 232,9 tỷ đồng lên hơn 267,9 tỷ đồng.
TLG
(TBTCO) - Theo thông báo của Sở GDCK Hà Nội, ngày 24/3, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (TLG) sẽ thực hiện bán đấu giá lần đầu ra công chúng với số lượng 12.305.300 cổ phần, tương đương với 41,02% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu.
SHB hợp tác với TLG
(TBTCO) - Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm khai thác, phát huy lợi thế và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mỗi bên giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (TLG), Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (Cienco 8) đã được ký kết ngày 10/12, tại Hà Nội.